666slotclubยูเนสโกเปิดตัวเอกสารพลศึกษาคุณภาพ

666slotclubยูเนสโกเปิดตัวเอกสารพลศึกษาคุณภาพ

เกี่ยวกับ QPEตรงกันข้ามกับโปรแกรมพลศึกษา666slotclubแบบดั้งเดิมที่ใช้แนวทาง “หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน” พลศึกษาที่มีคุณภาพ มีพื้นฐานมาจากความเท่าเทียมกันของโอกาสสำหรับนักเรียนทุกคนในการเข้าถึงหลักสูตรที่มีความสมดุลและครอบคลุม

QPE สนับสนุนการได้มาซึ่งทักษะทางจิต

สังคม และอารมณ์ ซึ่งกำหนดพลเมืองที่มีความมั่นใจในตนเองและมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงคุณค่าของการรู้หนังสือทางกายภาพว่าเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาที่เอื้อต่อการเป็นเจ้าของร่างกาย ความสามารถทางกายภาพ และความเพลิดเพลินในการออกกำลังกายตลอดชีวิตทำไมต้องลงทุนใน QPE?โควิด-19 ได้ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีและความยืดหยุ่น (ร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ) เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรโลกมีภาวะสุขภาพที่แฝงอยู่ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อไวรัส ปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในช่วงการระบาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชน และการไม่ออกกำลังกายในขณะนี้ถือได้ว่าเป็นโรคระบาดคู่ขนาน ซึ่งมีส่วนทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 5 ล้านคนต่อปี

การเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาที่มีคุณภาพ ช่วยปรับปรุงสุขภาพกาย ลดภาวะสุขภาพจิตเรื้อรัง และสร้างความยืดหยุ่นทางสังคมและอารมณ์ นอกจากนี้ยังเป็นประตูสู่การมีส่วนร่วมตลอดชีวิตในกิจกรรมทางกายตลอดอายุขัย ด้วยเหตุผลเหล่านี้พลศึกษาที่มีคุณภาพ จึงเป็นองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ “Fit for Life” ซึ่งเป็นเรือธงขององค์การยูเนสโก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจในทันทีจากการระบาดใหญ่ด้านสุขภาพในปัจจุบันสิ่งพิมพ์ QPE ปี 2564

สิ่งพิมพ์ QPE ใหม่สามฉบับมีพื้นฐานมาจากหลักฐานและดำเนินการตามข้อค้นพบของQuality Physical Education Policy Pilotของ UNESCO ซึ่งดำเนินการในสี่ประเทศ (ฟิจิ เม็กซิโก แอฟริกาใต้ และแซมเบีย) ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2018 สิ่งพิมพ์ใหม่ช่วยเสริมทรัพยากร QPE ที่มีอยู่ แพ็คเกจ (ดูด้านล่าง) ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรอย่างกระทัดรัด ได้แก่ European Commission, the International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE), the International Olympic Committee (IOC), Nike, the United Nations Development Program (UNDP) กองทุนฉุกเฉินเด็กนานาชาติแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การอนามัยโลก (WHO)

โครงการนำร่องนโยบาย QPE ถือเป็น 

โครงการริเริ่มระดับโลกที่โดดเด่นและมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในด้านพลศึกษาของศตวรรษที่ผ่านมา” โดยทีมผู้ประเมินอิสระจากสถาบันเพื่อการกีฬาและการพัฒนาในแอฟริกาใต้ การใช้แพ็คเกจทรัพยากร QPE ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชาติ (จากนโยบายสู่การปฏิบัติ)

สามารถแก้ไขกรอบนโยบาย PE และระบบการส่งมอบที่สำคัญได้สิ่งพิมพ์รวมถึง:การทำกรณีสำหรับการพัฒนานโยบายคุณภาพพลศึกษาแบบรวม: a สรุปนโยบาย : สรุปนโยบาย ตามหลักฐานนำเสนอกรณีการลงทุนในคุณภาพพลศึกษา (QPE) เนื้อหาดึงข้อมูลที่ค้นพบจากการแทรกแซงในประเทศโดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการพัฒนานโยบาย QPE และการส่งมอบโปรแกรม QPE ต้นทุนต่ำ/ผลกระทบสูง ซึ่งจะช่วยเร่งความพยายามในการฟื้นฟูหลังเกิดโควิด-19 ชุดคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของรัฐและเอกชนในระบบนิเวศการศึกษากีฬาและกีฬา ควบคู่ไปกับแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามคำแนะนำ  กลุ่มเป้าหมาย:ผู้กำหนดนโยบาย ขบวนการกีฬา สถาบันและบริษัทเอกชนที่มีส่วนร่วมในกีฬา การศึกษา และ/หรือภาคกิจกรรมทางกาย

วิธีมีอิทธิพลต่อการพัฒนานโยบายพลศึกษาคุณภาพ : ชุดเครื่องมือสนับสนุนนโยบายสำหรับเยาวชน : ชุดเครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเยาวชนและองค์กรเยาวชนในการสนับสนุนและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนานโยบายพลศึกษาที่มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอหลักการทั่วไปสำหรับการสนับสนุนนโยบายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถปรับได้ตามบริบทของประเทศต่างๆ และกระบวนการพัฒนานโยบาย ส่วนนี้ประกอบด้วยเหตุผลที่อิงตามหลักฐานสำหรับการมีส่วนร่วมในนโยบายเยาวชน เทคนิคการทดสอบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกลยุทธ์การสนับสนุนที่เน้นผลกระทบและรายการตรวจสอบเชิงปฏิบัติเพื่อนำทางกระบวนการพัฒนานโยบายพลศึกษา (PE)  กลุ่มเป้าหมาย: นักเคลื่อนไหวเยาวชน องค์กรเยาวชน ผู้สนใจกีฬา

ระดับรากหญ้า และ/หรือผู้ชื่นชอบพลศึกษา นักการศึกษาโครงการนโยบายพลศึกษาคุณภาพ: การวิเคราะห์กระบวนการ เนื้อหา และผลกระทบ: การวิเคราะห์โครงการนโยบายเป็นรายงานทางเทคนิคที่รวมภูมิหลังและเหตุผลของโครงการ QPE ผลของกระบวนการแก้ไขนโยบายในบริบทของประเทศนำร่องทั้งสี่ บทเรียนที่ได้รับจาก ประเทศและการสังเคราะห์ผลการวิจัยระดับชาติทั่วโลก ระดับชาติและการวิเคราะห์เปรียบเทียบดำเนินการตามกรอบผลลัพธ์ของโครงการและทฤษฎีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสำคัญ 8 ประการของ  แนวทางพลศึกษาคุณภาพ และผนวกเข้ากับการวิเคราะห์โครงการนโยบาย QPE รายงานสรุปด้วยชุดข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณค่าและขยายโครงการแก้ไขนโยบายในบริบทของประเทศเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมาย:นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและ/หรือพลศึกษา666slotclub